Polityka prywatności
Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem odpowiedzialnym za dane osobowe jest visasvietnam.org. Firma ta należy do o numerze identyfikacyjnym C.I.F. , z siedzibą pod adresem ul. . visasvietnam.org jest to prywatna jednostka zajmująca się zarządzaniem i wsparciem indywidualnych użytkowników i firm w celu szybkiego, bezpiecznego i jakościowego przetwarzania dokumentacji związanej z wizą.

Administrator zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych oraz przepisów prawnych ustanowionych na mocy Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczących ochrony osób fizycznych, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwanego dalej GDPR) oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator oświadcza, że przestrzega Ustawy 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego i poprosi o zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach handlowych.

Przyczyny Przetwarzania Danych Osobowych

W celu uzyskania dostępu i korzystania z niektórych usług oferowanych na stronie obowiązkowe jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Nieudostępnienie wymaganych danych osobowych lub niezaakceptowanie tej polityki ochrony danych uniemożliwia zarejestrowanie się lub uczestniczenie w procedurze uzyskania wizy, ponieważ procedura ta wymaga udostępnienia danych osobowych. Informujemy, że dane osobowe uzyskane w wyniku rejestracji użytkownika będą częścią Rejestru Działalności i Przetwarzania Danych, który będzie okresowo aktualizowany zgodnie z postanowieniami GDPR. W przypadku usług skierowanych do nieletnich, którzy podróżują z opiekunami, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. W przypadku, gdy nieletni podróżuje sam, jego opiekunowie muszą wyrazić zgodę na skorzystanie z naszych usług.

Nasza strona internetowa zarządza i przetwarza dokumentację, zawsze zapewniając poufność i bezpieczeństwo wszystkich pobieranych danych osobowych i firmowych.

Otrzymujący Dane

Nasza strona internetowa świadczy usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo, częściowo ze względu na ograniczone użycie otrzymanej dokumentacji. visasvietnam.org korzysta z najnowszych technologii do przechowywania danych osobowych klientów. Centrala informatyczna znajduje się w USA. Tam nasze serwery telematyczne są bezpiecznie hostowane, wykonują procedurę szyfrowania i chronią dokumentację za pomocą specjalnych zapór ogniowych i haseł. Wszelkie dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem tej strony internetowej lub jej formularza online są uważane za całkowicie prywatne i są przechowywane w bezpieczny sposób na wspomnianych serwerach. Zapewniamy, że te przechowywane dane nigdy nie będą udostępniane stronom trzecim, które mogą oferować podobne usługi.

Czas Przechowywania Danych Osobowych

Wszystkie informacje, które zostały przetworzone, zostaną usunięte z naszych serwerów w momencie, gdy już nie będą potrzebne. Wszystkie dane osobowe naszych użytkowników są ściśle prywatne i poufne na naszej stronie internetowej.

Prawa Wnioskodawcy

Nasi użytkownicy, jako wykonawcy, mają prawo dostępu, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych, kontaktując się pod następującym adresem: [email protected]. Przypominamy, że przechowujemy Twoje dane tylko przez czas niezbędny do wykonania żądanej usługi.

Wszystkie usługi oferowane przez visasvietnam.org podlegają naszej Polityce prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności, proszę kontaktować się z nami drogą mailową. Odpowiemy w ciągu maksymalnie 72 godzin od otrzymania zapytania. Aby korzystać ze swoich praw w zakresie danych osobowych, należy wysłać email na adres [email protected].

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych pozostaje do dyspozycji wszystkich użytkowników, władz i sił bezpieczeństwa, aktywnie współpracując przy wycofywaniu lub blokowaniu wszelkich treści, które mogą wpływać na prawo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. W przypadku gdy użytkownik uzna, że istnieją jakiekolwiek treści na stronie, które mogą być podatne na tę klasyfikację, należy niezwłocznie powiadomić administratora witryny.

Polityka plików Cookie

visasvietnam.org wykorzystuje pliki cookie, biorąc pod uwagę takie pliki informacyjne, jak hosty użytkownika terminalu. Są wykorzystywane do ułatwienia nawigacji przez portal.

Pliki cookie są narzędziem wykorzystywanym przez serwery internetowe do przechowywania i pobierania informacji o ich odwiedzających lub użytkownikach. Składa się wyłącznie z pliku tekstowego zainstalowanego na niektórych serwerach podczas nawigacji i umożliwia poznanie przydatnych informacji o zachowaniu użytkownika w Internecie.

Nasze pliki cookie w żaden sposób nie dostarczają informacji, które pozwalają wydedukować tożsamość użytkownika, ani też nie odczytują danych z dysku twardego, czy nie pobierają żadnego rodzaju złośliwego oprogramowania na komputery. Ponadto nie można odczytać plików cookie zapisanych na dysku twardym użytkownika z innych serwerów. Strona internetowa jest dostępna bez konieczności aktywowania plików cookie, chociaż ich dezaktywacja może uniemożliwić prawidłowe działanie.

Pliki cookie pozwalają stronom internetowym działać sprawniej i dostosować je do preferencji użytkowników.
- Ustalają poziomy ochrony i bezpieczeństwa, które zapobiegają lub utrudniają cyberataki na stronę internetową lub jej użytkowników.
- Umożliwiają zarządzającym mediów poznanie danych statystycznych zebranych w celu poprawy jakości i doświadczenia ich usług.
- Służą do optymalizacji reklam, które wyświetlamy użytkownikom, oferując takie, które najlepiej odpowiadają ich zainteresowaniom.
visasvietnam.org zaleca swoim użytkownikom skorzystanie z pomocy przeglądarki lub odwiedzenie pomocy głównych przeglądarek: Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome.

W przypadku chęci uzyskania więcej informacji o odwołaniu udzielonej zgody lub o sposobie wyłączenia plików cookie, a także wszelkich pytań dotyczących Polityki plików cookie, proszę skontaktować się z nami pod adresem e-mail [email protected] wpisując w temacie wiadomości " Polityka plików cookie".

Korzystanie ze strony visasvietnam.org podlega całkowicie Zasadom i Warunkom opublikowanym na tej stronie. Zapoznaj się z zasadami i warunkami, aby w pełni zrozumieć nasze usługi.

Weryfikacja Prawna

Nasza firma wiernie przestrzega Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych. W celu potwierdzenia proszę skontaktować się z Hiszpańską Agencją Ochrony Danych (AEPD).