Zásady ochrany osobních údajů
Údaje o odpovědném subjektu

Subjekt odpovědný za osobní údaje je visasvietnam.org. Tato společnost patří , která má C.I.F (DIČ) , a registrované sídlo na adrese . visasvietnam.org je soukromý subjekt věnující se správě a asistenci jednotlivým uživatelům a společnostem v oblasti rychlého, bezpečného a kvalitního zpracování dokumentace týkající se víz.

Odpovědný subjekt se zavazuje dodržovat ustanovení platných právních předpisů týkajících se ochrany údajů, nového regulačního rámce zřízeného v souladu s ustanovením ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") a vnitrostátních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Stejně tak příslušný subjekt prohlašuje, že jedná v souladu se zákonem 34/2002 z 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (LSSICE) a vždy se vás požádá o souhlas s používáním údajů pro marketingové účely.

Důvody pro nakládání s osobními údaji

Vyplnění registračního formuláře je povinné k získání přístupu a užívání nabízených služeb webových stránek. Pokud neposkytnete požadované osobní údaje nebo nepřijmete tyto zásady ochrany údajů, znamená to, že se nebudete moci přihlásit, registrovat nebo účastnit procesu podání žádosti o vízum, neboť tento proces vyžaduje údaje osobní povahy. Informujeme vás, že vaše osobní údaje, které poskytnete při své registraci jako uživatel, budou zaznamenány v protokolu činností a operací zpracování, který bude pravidelně aktualizován v souladu s ustanovením GDPR. V případě, že jsou naše služby zaměřeny na nezletilé osoby, které cestují s doprovodem, vždy za ně odpovídají jejich rodiče nebo zákonní zástupci. V případě, že nezletilá osoba cestuje sama, souhlas s užíváním našich služeb musí dodat její zákonný zástupce.

Naše webové stránky spravují a zpracovávají dokumentaci, přičemž vždy zajišťují důvěrnost a bezpečnost všech osobních a firemních údajů v ní obsažených.

Příjemci dat

Naše webové stránky poskytují službu v souladu s platnými právními předpisy a poskytují vysokou míru zabezpečení, částečně díky omezeného použití obdržené dokumentace. visasvietnam.org používá nejmodernější technologii pro ukládaní osobních údajů zákazníků. Informační centrála se nachází v USA, kde jsou bezpečně umístěny naše telematické servery, které provádějí šifrování a chrání dokumentaci pomocí firewallů a jedinečných hesel. Veškeré osobní údaje, které jsou zpracovávány prostřednictvím této webové stránky nebo jejího online formuláře, jsou považovány za zcela soukromé a jsou bezpečně uloženy na těchto serverech. Zavázali jsme se zajistit, že tato uložená data nikdy nebudou sdílena se třetími stranami, které by mohly nabízet služby podobného charakteru.

Doba uložení osobních údajů

Všechny zpracované údaje budou z našich serverů odstraněny, jakmile již nebudou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny, a jakmile již proběhnou činnosti z nich vyplývající. Veškeré osobní údaje našich uživatelů jsou na našich webových stránkách striktně soukromé a důvěrné.

Práva žadatele

Jako smluvní strana mají naši uživatelé právo na přístup, opravu nebo vymazání osobních údajů, a to po odeslání písemné žádosti na následující adresu: [email protected]. Připomínáme, že vaše údaje ukládáme pouze po dobu nezbytnou k provedení požadované služby.

Veškeré služby nabízené společností visasvietnam.org se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. V případě, že máte nějaké pochybnosti, otázky nebo dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat e-mailem. Zavazujete se odpovědět na vaše dotazy nejpozději do 72 hodin od přijetí. Pokud chcete uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů, napište prosím na e-mailovou adresu [email protected].

Subjekt odpovědný za nakládání s osobními údaji je k dispozici všem uživatelům, úřadům a donucovacím orgánům při odstraňování nebo případně blokování veškerého obsahu, který by mohl porušovat či ovlivňovat vnitrostátní nebo mezinárodní právo, práva třetích stran nebo morálku a veřejný pořádek. V případě, že jako uživatel pokládáte obsah na webových stránkách za takový, který může odpovídat výše uvedené klasifikaci, neodkladně prosím kontaktujte správce webových stránek.

Zásady nakládání se soubory cookie

Webové stránky visasvietnam.org využívají soubory cookie, přičemž je považují za informační soubory, které jsou uloženy na počítači uživatele za účelem usnadnění prohlížení webových stránek.

Soubory cookie představují nástroj používaný webovými servery k ukládání a získávání informací o jejich návštěvnících nebo uživatelích. Sestávají se výhradně z textového souboru nainstalovaného na některých serverech během relace návštěvy stránky, což umožňuje shromažďovat informace o chování uživatele na internetu.

Naše soubory cookie za žádných okolností neposkytují odkazy, které umožňují zjistit totožnost uživatele, ani nejsou schopné číst data z uživatelova pevného disku ani stahovat jakýkoliv malware do jeho počítače. Stejně tak soubory cookie nainstalované na pevném disku uživatele nelze číst z jiných serverů. K přístupu na webové stránky není nutné mít povoleno používání souborů cookie, avšak jejich deaktivace může bránit správnému fungování.

Soubory cookie umožňují webovým stránkám pracovat rychleji a přizpůsobovat se preferencím uživatele.
- Ustavují úrovně ochrany a zabezpečení, které zabraňují nebo brání kybernetickým útokům na webové stránky nebo jejich uživatele.
- Umožňují správcům médií shromažďovat statistické údaje za účelem zlepšení kvality a úrovně jejich služeb.
- Optimalizují reklamu, kterou zobrazujeme uživatelům, a nabízejí to, co nejlépe odpovídá jejich zájmům.
visasvietnam.org uživatelům doporučuje prohlédnout si nápovědu prohlížeče nebo navštívit stránky nápovědy prohlížeče: Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome.

Pokud byste chtěli získat více informací ohledně zrušení uděleného souhlasu nebo o postupu pro deaktivaci souborů cookie nebo pokud máte otázky týkající se zásad používání souborů cookie, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected] a do předmětu uveďte "Zásady nakládání se soubory cookie".

Používání webu visasvietnam.org plně podléhá smluvním podmínkám zveřejněným na tomto webu. Pro úplné informace o našich službách si přečtěte naše všeobecné podmínky.

Kontrola zákonnosti

Naše společnost plně dodržuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Kontrolu můžete provést kontaktováním Španělské agentury pro ochranu údajů (AEPD).