Zasady refundacji

Po zaakceptowaniu wniosku o wydanie wizy lub dokumentu podróży otrzymasz wiadomość e-mail, która sformalizuje umowę, a tym samym stanie się ona ważną, aktualną i wiążącą transakcją prawną między stronami, a zatem my, jako firma, staniemy się Twoim dostawcą, a Ty naszym klientem.

W przypadku odmowy wydania wizy przez organy rządowe otrzymasz pełną refundację opłat uiszczonych na rzecz rządu, ale nigdy nie otrzymasz zwrotu płatności odpowiadającej naszym opłatom manipulacyjnym i kosztom przetwarzania, wszelkie inne wnioski o refundację zostaną wykluczone.

W przypadku potrzeby refundacji zamówienia, które zostało już zaakceptowane i przetworzone, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], abyśmy mogli rozpatrzyć konkretny przypadek i możliwość refundacji zapłaconej kwoty.

Szacowany czas odpowiedzi na prośbę wyniesie maksymalnie 72 godziny.

Pragniemy poinformować, że ze względu na pilny i personalny charakter wniosków, nasza firma rozpocznie zarządzanie i przetwarzanie zamówienia w maksymalnym czasie 24 godzin. Wnioskodawca wyraźnie akceptuje i autoryzuje zamówienie, które jako personalne i pilne, nie będzie objęte żadnym okresem odstąpienia lub anulowania.

Rozdział 3, Artykuł 16 C. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów